Beneficjent: Miasto Łódź

Jednostka realizująca: Zarząd Dróg i Transportu

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty Łódź S.A.

Inżynier Kontraktu: Konsorcjum:
DHV Polska Spółka  z o.o., ARCADIS Spółka z o.o.

Monday the 6th.
Copyright 2012

©