09.10.2008 Zgłoszenie do konkursu dla Działania 8.2. POIŚ

 

10.06.2009 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji

 

18.08.2010 Umowa z inżynierem

 

26.08.2010 Umowa z Wykonawcą kontraktu

 

02.09.2010 Umowa  o dofinansowanie

 

20.12.2011 Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

luty 2012 - wrzesień 2014 Roboty budowlane

 

wrzesień 2014 Zakończenie prac

Monday the 6th.
Copyright 2012

©