Trasa Górna to w ostatnich latach najważniejsza inwestycja drogowa w Łodzi.

Będzie to nowa droga w sieci dróg publicznych Miasta, łącząca istniejącą Al. Jana Pawła II z ul. Rzgowską, tworząc nowy odcinek drogi krajowej Nr 1. Inwestycja ta znacząco skróci przebieg drogi krajowej przez Miasto, wyprowadzając dużą część ruchu ciężkich pojazdów z południowej części jego centrum.
Inwestycja podzielona została na dwa etapy:
■ etap I - obejmie 2 km odcinek od ul. Paradnej do ul. Rzgowskiej i jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
■  etap II 2,4 km odcinek od ul. Pabianickiej do ul. Paradnej, jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Oba etapy realizowane będą jednocześnie.
W ramach inwestycji zbudowane zostaną jezdnie o łącznej powierzchni ok. 174.000 m2, z czego 136 000 m2 stanowić będą jezdnie główne. Powstanie również kilka dużych obiektów inżynierskich tworzących m.in. trójpoziomowe skrzyżowanie Trasy Górna z ul. Rzgowską oraz dwupoziomowe skrzyżowania Trasy Górna z ul. Pabianicką, przebiegającą w pobliżu linią kolejową oraz projektowaną w przyszłości Trasą Śląską.

Trójpoziomowe skrzyżowanie Trasy Górna z ul. Rzgowską tworzyć będą: przebiegający na poziomie -1 główny ślad Trasy Górna, która w przyszłości skierowana zostanie do planowanego węzła autostrady A1, zlokalizowane na poziomie 0, w znacznej części na wiaduktach drogowych, skrzyżowanie ul. Rzgowskiej z Trasą Górna, oraz przebiegająca na poziomie +1 estakada łączącą ul. Rzgowską z Trasą Górna. Przebieg Trasy pod skrzyżowaniem z ul. Rzgowską będzie posiadał dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Estakada na poziomie +1 prowadzić będzie jedną jezdnię o dwóch pasach ruchu.

Zaprojektowane jako dwupoziomowe skrzyżowanie Trasy Górna z ul. Pabianicką tworzą: główny ślad ciągu al. Włókniarzy - Trasa Górna, zlokalizowany na poziomie -1 pod wiaduktami w ciągu ul. Pabianickiej, oraz skrzyżowanie ul. Pabianickiej z Trasą Górna, będące na poziomie 0, gdzie również odbywać się będzie całość ruchu rowerowego i pieszego. Parametry Trasy Górna pod ul. Pabianicką to dwie jezdnie szerokości po 7 m, dla dwóch pasów ruchu w każdym kierunku.

Trasa Górna przeprowadzona zostanie również pod wiaduktami w ciągu linii kolejowej oraz pod wiaduktami projektowanej Trasy Śląskiej. Przebieg Trasy zaprojektowany został w tym miejscu jako czterojezdniowy, z czego dwie wewnętrzne stanowić będą jezdnie główne. Przewidziano również włączenie Trasy Śląskiej w Trasę Górną.

Całość inwestycji, poza jezdniami z chodnikami i ścieżkami rowerowymi oraz obiektami inżynierskimi, to również ogromny zakres robót ziemnych, przebudowa kilkuset kolizji z infrastrukturą podziemną, rozbiórka istniejących budynków i obiektów, budowa infrastruktury kanalizacyjnej, oświetleniowej, budowa pętli autobusowej, budowa sygnalizacji świetlnych, ekranów akustycznych i innych elementów bezpieczeństwa ruchu oraz wyposażenia drogi.

Przewidujemy, że pierwsze samochody pojadą dwujezdniową Trasą Górną w pierwszej połowie w 2014 roku. Wykonawcą inwestycji jest firma Mosty Łódź.
Zakres szczegółowy Etapu II:

Etap II – obejmuje budowę Trasy Górna – drogi krajowej Nr 1 na odcinku od ul. Paradnej do ul. Pabianickiej, w tym:
- Budowa nowego odcinka drogi o długości 2,45 km:
 •   budowa skrzyżowania z Trasą n/Olechówką: budowa Trasy n/Olechówką dł. 0,56 km, przebudowa ul. Trybunalskiej na odcinku o długości 0,05 km, budowa ul Demokratycznej na     odcinku o długości około 0,15 km, przebudowa ul. Ustronnej na odcinku o długości ok. 0,15 km,
 •      budowa skrzyżowania z ul. Pryncypalną: przebudowa ul. Pryncypalnej na odcinku o dł.0,2 km,
 •     budowa tunelu na odcinku: linia kolejowa PKP - Pabianicka o długości 1 km: budowa obiektu  pod   koleją;  budowa wiaduktu nad Trasą Górna (w dł. Trasy Śląskiej);  budowa łącznicy Trasa Górna –Trasa Śląska;  budowa wiaduktu pod ul. Pabianicką,
  •     przebudowa skrzyżowań: z ul. Pabianicką, z ul. Przy Szkole

Liczba jezdni na odcinku szlakowym - 2
Szerokość pasa ruchu - 3,50 m
Liczba pasów ruchu na jezdni, na odcinku szlakowym - 3
Liczba pasów ruchu w obrębie głównych skrzyżowań - 5
Liczba pasów ruchu na obiektach inżynierskich (tunele, estakady, wiadukty) - 2
Prędkość projektowa - 70 km / h
Nośność - 115 kN/oś

Urządzenia ochrony środowiska:

-budowa ekranów akustycznych ( szczegółowy opis zawarto w pkt. F.1)  - 30 szt.
-budowa  odwodnienia - 2,4 km

Urządzenia brd:

- budowa barier energochłonnych - 2,2 km
- budowa oświetlenia ulicznego - 2,4 km
- wszystkie skrzyżowania przewidziane do wybudowania będą skanalizowane i wyposażone w sygnalizację świetlną                 

Wskaźniki produktu:

- długość wybudowanych dróg krajowych - 2,45 km
- długość przebudowanych dróg krajowych - ok. 0,27 km
- ilość wybudowanych obiektów inżynierskich -  3 szt.

Monday the 6th.
Copyright 2012

©