Aktualny postęp robót...

Lp.

Nazwa zadania

Prace wykonane do CZERWIECA 2013 r.

Procentowy postęp robót

 

ETAP I

 

 

I.1

Roboty budowlane na WD-7

1.     Wykonano podpory (ławy, przyczółki filary).

2.     Wykonano ustrój nośny (stalowa konstrukcja dwuskrzyniowa, monolityczna płyta zespalająca).

3.     Wykonano wyposażenie (nawierzchnia chodniki, odwodnienie, elementy bezpieczeństwa, ekrany akustyczne).

1.  100%

 

2.  100%

 

 

3.  30%

 

I.2

Roboty budowlane na KO-10

1.     Wykonano konstrukcję oporową (ścianki szczelinowe, oczep, płyta denna)

1.     70%

I.3

Roboty budowlane na WD-6

1.    Wykonano podpory (ściany szczelinowe, zwieńczenie ścian, oczep z mocowaniem na belki).

2.    Wykonano ustrój nośny (belki prefabrykowane, monolityczna płyta zespalająca).

3.    Wykonano wyposażenie (nawierzchnia, chodniki, odwodnienie, elementy bezpieczeństwa).

1.     100%

 

 

2.     50%

 

 

3.     40%

I.4

Roboty rozbiórkowe

Zakończono

100%

I.5

Przebudowy gazociągów

Zakończono

100%

I.6

Przebudowy wod-kan

Zakończono

100%

I.7

Budowa kanalizacji deszczowej

Kontynuacja

80%

I.8

Roboty drogowe

Kontynuacja

45%

I.9

Przebudowa ciepłociągów

Zakończono

100%

I.10

Roboty melioracyjne

Zakończono

100%

I.11

Roboty energetyczne

Zakończono

100%

I.12

Oświetlenie

Kontynuacja

30%

I.13

Budowa OSSR

Kontynuacja

30%

I.14

Roboty teletechniczne

Zakończono

100%

 

ETAP II

 

 

II.1

Roboty budowlane na WK-3

1.    Wykonano podpory (pale, ławy, słupy).

2.    Wykonano ustrój nośny (konstrukcja stalowa, żelbetowa płyta balastowa).

3.    Wykonano wyposażenie (torowisko, odwodnienie, tłuczeń, infrastrukturę kolejową)

1.     100%

2.     100%

 

3.     100%

II.2

Roboty budowlane na WD-1

 

0%

II.3

Roboty budowlane na WD-2

1.     Wykonano podpory (ławy, słupy, przyczółek).

2.     Wykonano ustrój nośny (belki prefabrykowane, monolityczna płyta zespalająca).

3.     Wykonano wyposażenie (nawierzchnia, chodniki, odwodnienie, elementy bezpieczeństwa).

1.     100%

 

2.     100%

 

 

3.     50%

II.4

Roboty budowlane na MD-4

1.     Wykonano podpory (pale, ławy, słupy).

2.     Wykonano ustrój nośny (belki prefabrykowane, monolityczna płyta zespalająca).

3.     Wykonano wyposażenie (nawierzchnia, chodniki, odwodnienie, elementy bezpieczeństwa, ekrany akustyczne).

 

1.     100%

2.     100%

 

 

3.     30%

II.5

Roboty budowlane na MD-5

1.     Wykonano ustrój nośny (płyta monolityczna).

2.     Wykonano wyposażenie (nawierzchnia, chodniki, elementy bezpieczeństwa)

1.     100%

 

2.     70%

II.6

Roboty budowlane na KO-9

1.    Wykonanie konstrukcji oporowej (ścianki szczelinowe, oczep, płyta denna).

1.     50%

II.7

Roboty budowlane na KO-8

1.    Wykonanie konstrukcji oporowej (ścianki szczelinowe, oczep, płyta denna).

1.     40%

II.8

Wycinka drzew

Zakończone

100%

II.9

 

Roboty rozbiórkowe

Został do rozebrania obiekt na ul. Flatta 15a (oczekiwanie na egzekucję)

97%

II.10

Przebudowy gazociągów

Kontynuacja

90%

II.11

Przebudowy wod-kan

kontynuacja

95%

II.12

Budowa kanalizacji deszczowej

kontynuacja

85%

II.13

Roboty drogowe

kontynuacja

25%

II.14

Przebudowa ciepłociągów

Zakończone

100%

II.15

Roboty energetyczne

kontynuacja

75%

II.16

Oświetlenie

kontynuacja

20%

II.17

Budowa OSSR

kontynuacja

30%

II.18

Roboty teletechniczne

kontynuacja

93%

Monday the 6th. Powered by PointLink joomla 2.5 extensions.
Copyright 2012

©