Prace budowlane...

Prace budowlane rozpoczęte:

W dn. 09.01.2012r Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi przekazał wykonawcy teren pod
budowę Trasy Górna - około 330 działek, co stanowi 90 % całości gruntu pod inwestycję.

Protokół z przekazania placu budowy pod prace związane z realizacją zadania polegającego
na budowie Trasy Górna (na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Pabianicką, do
ulicy Rzgowskiej w Łodzi ) został podpisany przez Inwestora- ZDiT i Wykonawcę Robót:
Przedsiębiorstwo Robót Mostowych ,, Mosty – Łódź”.

Przekazano działki w większości niezabudowane, które są w dyspozycji Miasta.

Następne działki będą przekazywane sukcesywnie: w miarę przejmowania ich od
dotychczasowych właścicieli.

W pierwszym etapie prowadzone były prace przygotowawcze m.in. prace geodezyjne,
wycinka drzew, prace rozbiórkowe.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- Przygotowano zaplecze przy estakadzie - obiekt WD-7 (estakada nad Rzgowską) – ETAP I
- Zorganizowano Biuro Budowy Inżyniera i Wykonawcy.
– wykonano wycinkę i karczowanie drzew.
-Trwają roboty rozbiórkowe (budynki, ogrodzenia, kostka brukowa).
BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY KOLIDUJĄCEJ
Wykonawca rozpoczął roboty związane z przebudową i usuwaniem infrastruktury kolidującej
z robotami głównymi.

TRWAJĄ ROBOTY ZIEMNE
- Wykonano roboty ziemne fundamentowe dla podpór estakady
- wykonanie wykopu na podporze estakady

OBIEKTY MOSTOWE
- zabetonowanie korpusów podpór i ich izolację.

Prace prowadzone na:
ETAP II
- Projektowany wiadukt drogowy WD-1
- - Projektowany wiadukt drogowy WD-2
- -Wiadukt kolejowy WK-3
- - ul. Pryncypalna
- - Projektowany most MD-4

ETAP I
- - ul. Siostrzana
- - projektowana pętla autobusowa
- - projektowana estakada WD-7
- - wiadukt drogowy WK-7
- - ulica Rzgowska

 

Monday the 6th. Powered by PointLink joomla 2.5 extensions.
Copyright 2012

©