Zakończono projektowanie...

Zakończono projektowanie i uzyskano decyzję ZRiD:

20 grudnia 2011 r. Wykonawca wykonał Projekt Budowlany i uzyskał Decyzję ZRiD
(Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) zezwalającą na realizację - Trasy
Górna.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i Decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia
20.12.2011 r. o zezwoleniu na realizację - inwestycji drogowej polegającej na budowie Trasy
Górna został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
Nadanie inwestycji rygoru natychmiastowej wykonalności:
• zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych
pomieszczeń,
• uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę
drogi,
• uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.


Zdjęcie pochodzi ze strony: www.lodzkie.eu


Zdjęcie pochodzi ze strony: www.lodzkie.eu


Zdjęcie pochodzi ze strony: www.lodzkie.eu

Monday the 6th. Powered by PointLink joomla 2.5 extensions.
Copyright 2012

©